Viešbučio taisyklės

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. Atvykimas nuo 14 val.; išvykimas iki 12 val.
 2. Esant galimybei galimas vėlyvas išvykimas. Apie jį svečias privalo informuoti registratūros darbuotoją;
 3. Jeigu svečias išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros apgyvendinimo paslaugos kainos. Jeigu svečias išvyksta po 18.00 val. – 80% vienos paros apgyvendinimo paslaugos kainos;
 4. Pusryčiai patiekiami nuo 8:00 val. iki 10:30 val.
 5. Sodybos svečiai turi susipažinti su rezervavimo, vidaus tvarkos taisyklėmis, svečių pareigomis, atsakomybėmis, draudžiama veikla, priešgaisrinės  ir saugaus elgesio taisyklėmis;
 6. Už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;
 7. Sodyboje rastus (paliktus) svečių daiktus įsipareigojam saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu svečio prašymu sodyboje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu;
 8. Sodyboje nuo 23.00 iki 6.00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, administratorius turi teisę iškeldinti iš kambario ankščiau nustatyto termino. Pinigai už apgyvendinimo paslaugas tokiu atveju negrąžinami.

REZERVAVIMO TAISYKLĖS:

 1. Atliekant rezervaciją, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas;
 2. Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) laiko, šeimininkas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;
 3. Svečiams atšaukus rezervaciją bet kuriuos metu, pervesta avanso suma nėra grąžinama;
 4. Jeigu kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta rezervacijos patvirtinime, gali būti įrengta papildoma miegamoji vieta. Papildomos vietos kaina – 10 EUR/para.
 5. Atliekant rezervaciją, informuoti, kad atvyksite su naminiais gyvūnais. Naminio gyvūno iki 5 kg nakvynės kaina – 5 EUR/para. Naminio gyvūno virš 5 kg kaina – 10 EUR/para;
 6. Vaikams iki 2 metų galima užsakyti vaikišką lovytę nemokamai. Apie tai būtina informuoti prieš atvykstant;
 7. Vienas vaikas iki 7 metų gali būti apgyvendintas nemokamai, jei naudojamos tik paprastai numeryje esančios lovos;

SVEČIAI PRIVALO:

 1. Apsigyvenus kambaryje, patikrinti jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami pranešti administratoriui;
 2. Prieš išvykstant iš sodybos perduoti nuomotas patalpas tvarkingas, dalyvauti perduodant išnuomotas patalpas sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto perduodant patalpas;
 3. Svečias išvykdamas privalo grąžinti kambario (-ių) raktą (us).Už negrąžintą raktą taikoma 15 EUR bauda;
 4. Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
 5. Svečiai gyvenantys su naminiais gyvūnais privalo rūpintis, kad gyvūnai netrukdytų kitiems svečiams, negulėtų lovose bei neterštų sodybos teritorijos;
 6. Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija;
 7. Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);
 8. Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų;
 9. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys.

 SVEČIŲ ATSAKOMYBĖ:

 1. Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
 2. Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
 3. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo, ar drauge esančių svečių veiksmų, ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako;
 4. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 5. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis ežere, kubile, esant pirtyse, pavėsinėse ir kitose vietose atsakingi patys svečiai;
 6. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias;
 7. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą;
 8. Plaukiant valtimi, baidarėmis ir maudantis ežere, privaloma būti apsivilkus gelbėjimosi liemenes;
 9. Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.

DRAUDŽIAMA:

 1. Patalpose ir kambariuose nerūkoma. Pažeidus šią taisyklę, taikoma 50 EUR bauda;
 2. Vaikams draudžiama žaisti prie vandens, maudytis be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
 3. Draudžiama maudytis ežere jaučiantis silpnai, sergant, apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
 4. Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius, šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, dangaus žibintus, fejerverkus ar petardas;
 5. Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
 6. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;
 7. Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);
 8. Laužyti medžius, trypti gėlynus ar kitaip daryti žalą gamtai;

 PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS:

 1. Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams;
 2. Išeinant iš kambario išjungti televizorių, radijo imtuvą, šviestuvus, virdulį, lygintuvą, elektrinę viryklę ir kitus elektros prietaisus;
 3. Nesinešti į kambarį ir jame nelaikyti medžiagų, galinčių sukelti gaisrą;
 4. Susipažinti su evakavimo planu, pasistengti gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti ir laiptinių išdėstymą;
 5. Kilus gaisrui kambaryje, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir atsakingam sodybos darbuotojui. Nepavykus gaisro nuslopinti savo jėgomis, kuo greičiau apleisti patalpas ir veikti pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus;
 6. Kilus gaisrui ne kambaryje, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir atsakingam sodybos darbuotojui. Pasitraukti iš pavojingos zonos ir veikti pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus;
 7. Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 8. Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
 9. Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;
 10. Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
 11. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies (nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
 12. Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
 13. Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus gelbėjimosi liemenes;
 14. Pastatų balkonuose, terasose ir pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant tvorelių;
 15. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
 16. Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

 1. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir /ar kartu atvykę nepilnamečiai asmenys ir/ar jo svečiai, atsako sodyboje užsiregistravęs svečias;
 2. Administratorius turi teisę iškeldinti iš kambario ankščiau nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia vidaus tvarkos ir elgesio taisykles. Taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius;
 3. Bet kokie ginčai, kilę tarp sodybos administracijos ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka;
 4. Vilos Ūlos administracija pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti šias taisykles bei nuostatus.

Atgal | Į viršų